Izdavanje faktura - eFakture, eFiskalizacija i vođenje poslovanja - po vašoj meri!

Eurofaktura.rs je online poslovna aplikacija, u potpunosti prilagođena srpskom zakonodavstvu. U samo par sekundi napišite fakturu profesionalnog izgleda, pratite kretanje zaliha u skladištima, povežite se sa vašom online trgovinom i budite usklađeni sa zakonskim propisima.

Podržano slanje e-Faktura u javnoj nabavci!
U aplikaciji eurofaktura.rs jednostavno napišite i pošaljite vaše e-Fakture, izdate subjektima u javnom sektoru, direktno u servis SEF za državu. U skladu sa  Zakonom o elektronskom fakturisanju, kako za privatni sektor tako i slanje za državna preduzeća.

Eurofaktura.rs je fleksibilna aplikacija koja raste u skladu sa potrebama vašeg preduzeća.

Besplatno je !

Pratite svoje poslovanje gde god se nalazili

Upravljate svojim poslovanjem sa bilo koje lokacije. Ako ste na putu, možete koristiti naše mobilne aplikacije za izdavanje i slanje faktura, praćenje plaćanja i pregled svih arhiviranih poslovnih dokumenata.

Aplikaciju Eurofaktura.rs možete koristiti na bilo kojem uređaju (računaru, pametnom telefonu ili tabletu), u svim pretraživačima (Mozilla, Chrome, Explorer,…) i na svim operativnim sistemima (Android, Apple, Windows i Linux).

Upoznajte naše mobilne aplikacije!

eRegistrator
(e-čitač vaših dokumenata)

Mobilno fakturisanje i ispis faktura
(uključeno praćenje zaliha)

Mobilna aplikacija za izveštaje
(uvid u grafikone i kada ste na putu)

Računi u svim formatima!

Pošaljite i štampajte vaše fakture na više načina:

 • štampanje fakture u A4 formatu ili u bilo kojoj drugoj veličini papira, sa štampanjem na standardnom štampaču,
 • štampanje faktura pomoću POS štampača (matrični i termalni štampači),
 • štampanje faktura pomoću prenosivog Bluetooth štampača,
 • slanje PDF faktura i ponuda putem e-pošte u vidu PDF priloga ili linka,
 • slanje SMS-a sa linkom do fakture i ponuda direktno na mobilni telefon (smartphone) kupca,
 • elektronskom razmenom putem eurofaktura.rs
 • i slanje redovnom poštom.

Direktno slanje na SEF – eFaktura
eFiskalizacija – štampanje fiskalnog računa

Preuzmite kontrolu nad novčanim tokom

Pratite vaše narudžbine, ponude i fakture po raznim statusima.

Primljene uplate?

 • evidentirajte plaćanja na računima,
 • povežite se sa vašim online bankarstvom za automatsko prihvatanje izvoda i uvoz plaćanja u vašu banku.

Zakasnele uplate? Otvorene narudžbe?

 • proverite grafikone na početnoj stranici (dashboard) kako biste videli ko još uvek nije platio i koje narudžbine je potrebno izvršiti.
 • pregledajte vaše otvorene obaveze i datume dospeća.

Svi alati, koji su potrebni vašem poslovanju!

Automatsko opominjanje kupaca

Eurofaktura.rs umesto vas prati zakasnela plaćanja kako biste vi mogli da se posvetite važnijim stvarima. Zadajte vlastita pravila u skladu sa kojima će Eurofaktura.rs slati automatske opomene vašim kupcima vezane na kupca, iznos fakture i datum dospeća.

Opomene mogu biti personalizovane i poslate kao e-mail ili SMS poruka direktno na mobilni telefon kupca.

Prebacite naplatu potraživanja na auto-pilot i posvetite se vašem poslu.

Besplatno je !

Bogat izbor šablona!

Ne morate trošiti svoje vreme za dizajn faktura!

Registrujte se za besplatno testiranje i odaberite jedan od već gotovih šablona direktno iz naše galerije.

Uključen pristup za vašeg knjigovođu!

Povežite se i sarađujte sa knjigovođom online - zaboravite na slanje papira i izvoze podataka za knjigovođu. Vaš knjigovođa se jednostavno može prijaviti u vašu bazu i knjigovodstveno obraditi sve dokumente i pripremiti potrebne obračune direktno u programu Eurofaktura.rs. Zajedno sa knjigovođom pristupate, pregledate i istovremeno radite sa istim podacima.

Program Eurofaktura.rs koriste stotine računovodstvenih kancelarija u celom regionu, pružajući uslugu računovodstva u oblaku (Cloud-u). Povežite se sa njima za profesionalnu podršku koja vam je potrebna i jednostavno delite knjigovodstvene dokumente u oblaku (Cloud-u).

Pogledajte kartu —->

Upravljanje većim brojem preduzeća

Upravljate sa više preduzeća/organizacija? U Eurofaktura.rs možete koristiti isti korisnički nalog za vođenje više organizacija i jednostavno prelaziti iz jedne organizacije u drugu.

Veći broj zaposlenih, korisničkih naloga, poslovna jedinica, skladišta ili trgovina?

Za Eurofaktura.rs to ne predstavlja nikakav problem! Možete kreirati neograničen broj korisnika i svakom dodeliti drugačija korisnička ovlašćenja i prava, u skladu sa njegovim ovlašćenjima na radnom mestu. Isto važi i za vaša interna odeljenja i organizacione strukture. Eurofaktura.rs se može vrlo lako prilagoditi potrebama vaše organizacije.

Uvek raspolažete sa svim podacima

Vaši poslovni podaci su veoma važni i zbog toga vodimo posebnu brigu o zaštiti i sigurnosti naših baza podataka i servera. Svi podaci koje čuvate u “oblaku” su vaši te ih, u skladu s tim, možete u svakom trenutku samostalno izvoziti. Podržavamo izvoze podataka u Excel, LibreOffice, CSV i PDF.

Ukoliko želite da prenosite ili uvozite vaše podatke iz drugog programa, na raspolaganju su vam mnoge mogućnosti uvoza poput uvoza poslovnih partnera i zaposlenih, šifarnik artikala i početnog stanja zaliha, glavne knjige, osnovnih sredstava te uvoz drugih dokumenata (izlazni i ulazni računi,…)

Kliknite ovde kako biste pristupili mobilnoj aplikaciji za ovu funkciju

Izveštaji koje možete razumeti

Prodajni i finansijski izveštaji koji vam daju osnovni pregled o uspešnosti vašeg poslovanja:

 • prodajni izveštaji, praćenje prodaje po regijama/vremenu/proizvodu/komercijalisti/itd.,
 • najvažniji kupci,
 • top lista najprodavanijih proizvoda,
 • izveštaji za optimizaciju zaliha,
 • praćenje prihoda i prodaje
 • praćenje novčanog toka,
 • i mnogo više…

Izveštaji se mogu postaviti kao grafikoni na vašoj početnoj stranici (dashboard) i prikazivati ažurne podatke o vašem poslovanju.

Pristupite brojkama i grafikonima direktno putem vašeg pametnog telefona, koristeći našu mobilnu aplikaciju za izveštavanje!

Istaknite vaš logo!

Štampanje prodajnih dokumenata moguće je 100% personalizovati. Ako ne možete pronaći pravi šablon u našoj galeriji šablona, moćete kreirati sopstveni šablon koristeći HTML ili Word.

Čak možete otvoriti i korisnički pristup za vaše kupce ili dobavljače i omogućiti im ograničen pristup vašim podacima. Prilagođen interfejs sa vašim logom može biti kreiran isključivo za vaše preduzeće, po vašoj narudžbini. Ova funkcionalnost je posebno zanimljiva za računovodske kancelarije koje pružaju uslugu vođenja računovodstva u oblaku, putem Eurofaktura.rs.

Fakturisanje i Vođenje računovodstva vaše Online trgovine, u skladu sa zakonskim propisima

Povežite se sa vodećim platformama online trgovina i za vašu online trgovinu osigurajte fakturisanje u skladu sa zakonskim propisima!

Eurofaktura.rs se automatski povezuje sa online trgovinama na platformama Magento, Woocommerce, Prestashop, Wix, Stripe, Squarespace, Opencart i Shopify

Po povezivanju, narudžbine vaših online kupaca automatski će se prenositi u Eurofaktura.rs. Zalihe će se sinhronizovati sa online trgovinom i tako vašim online kupcima pružati ažurne informacije o raspoloživim količinama.

Mnogo više od jednostavnog fakturisanja!

Pratite skladište i inventar

Budite u toku sa stvarnim stanjem zaliha i budite upućeni u kom trenutku artikli ulaze i izlaze iz skladišta. Zalihe možete dodatno pratiti po serijskim brojevima.

Upravljajte sa više skladišta

Pratite međuskladišnice, vodite pregled zaliha po svim skladištima ili po pojedinačnom skladištu i upravljajte konsignacionim skladištima.

Izradite otpremnice za isporuku dobara

Praćenjem kartice artikala po skladištima uvek ćete imati na uvid tačne podatke o datumu i vremenu isporuke artikala. Isto tako, imaćete jasan pregled nad obračunatim otpremnicama i otpremnicama za koje je potrebno izraditi račun.

Narudžbine kupaca

Pratite narudžbine kupaca i upravljate nabavkom bazirajući se na celokupnu raspoloživu i rezervisanu zalihu (otvorene narudžbine). Narudžbine kupaca mogu biti direktno uvožene iz vaše online trgovine. Pobrinite se da ne propustite ni jednu narudžbinu.

Narudžbine dobavljačima

Pošaljite narudžbine dobavljačima prateći minimalnu zalihu, primljene narudžbine kupaca ili druge kriterijume.

Ponavljajuće fakture

Kao podrška pri ponavljajućim zadacima, na raspolaganju je funkcionalnost za automatsko kreiranje ponavljajućih faktura.

Napravite personalni cenovnik

Cenovnik možete odrediti po kupcu ili grupi kupca, po razdoblju i za svaku valutu posebno. Kao dodatna posebnost na raspolaganju vam je i mogućnost unosa popusta po kupcima i grupama proizvoda.

Proširite svoje poslovanje na nova tržišta

 • Više – jezičan – šabloni za fakture pripremljeni na više jezika
 • Više – valutni – kreirajte fakture u stranoj valuti sa automatskim preračunavanjem iznosa po srednjem kursu NBS, uz mogućnost postavljanja cenovnika u stranoj valuti. Predefinišite novčanu valutu za vaše kupce.
 • Podržano generisanje naloga za plaćanje i uvoz bankovnih izvoda u formatima mnogih država.
 • Proširen kontni plan – koristite kontni plan za dvostruko knjiženje i zadajte nazive za generisanje finansijskih izveštaja u više jezika, ako ste vlasnik preduzeća iz druge države.
 • Ispis izveštaja u željenoj valuti. Zadajte željenu valutu za prikaz izveštaja na početnoj stranici, bez obzira na lokaciju sedišta vašeg preduzeća. Odlična funkcionalnost ukoliko posedujete preduzeće u Eurozoni!

Više od 40.000 korisnika je pokazalo poverenje našoj aplikaciji!

Naš online program Eurofaktura.rs pokrenut je kao aplikacija za online fakturisanje davne 2002. godine. Od tada uspešno vodimo naš, u oblaku baziran posao, već duže od 20 godina, širenjem u mnoge Evropske države, integrisanjem lokalnih i jezičkih specifičnosti. Našem programu veruje više stotina knjigovođa u celom regionu, koristeći ga za izvršavanje svakodnevnih poslovnih zadataka.

Malo smo preduzeće koje pruža usluge drugim malim preduzećima. Ukoliko kontaktirate našu korisničku podršku, sa druge strane će vas čekati pravi čovek koji će vam rado posvetiti svoje vreme i pružiti prave savete koji su vam potrebni u poslovanju!

Revolucionirajte svoj način naplate danas!