Imate web prodavnicu i potrebna vam je eFiskalizacija računa? Ne znate kako dalje? Eurofaktura nudi API interfejs preko kojeg možete lako i brzo, praktično za 1 sat, urediti sve što je potrebno za fiskalizaciju Vaše web prodavnice.

Za web prodavnice koje rade na popularnim platformama WooCommerce, Shopify, Magento, itd. već imamo gotove dodatke za povezivanje (eFiskalizacija, upravljanje zalihama, praćenje paketa..). Ako imate onlajn prodavnicu na drugoj platformi, možete koristiti naš interfejs „Invoicing API“.

Za eFiskalizaciju web prodaje posedujemo odobreni ESIR eRacWeb1. Detalje i preduslove za korišćenje možete pogledati u uputstvu na strani: https://eurofaktura.rs/Serbian/WikiPage-1000EA1.

Za izdavanje računa, pa tako i fiskalnih računa, moguće je koristiti automatizaciju putem API-ja.

Eurofaktura API za fakturisanje je dostopan preko Eurofaktura API developer panel-a, gde su dostupne specifikacije kao i mogućnost testiranja u testnom/sandbox okruženju.
Ako želite sandbox pristup do API developer panela i API dokumentacije kontaktirajte podporu.

Za web fiskalizaciju se može koristiti kategorija SalesInvoiceAPI, metoda SalesInvoiceCreate (kliknete u navigaciji sa leve strane):

Metod zahteva kao parametar podatak tipa SalesInvoice, JSON primer:
{
“dateOfSupplyFrom”: “2022-09-07”,
“buyerName”: “Petar Petrović”,
“buyerStreet”: “Beogradska 13”,
“buyerPostalCode”: “11000”,
“buyerCity”: “Beograd”,
“buyerEMail”: “info@test.rs”,
“Items”: [
{“productCode”: “00003”,”quantity”: 1.0},
{“description”: “Opis postavke”,”quantity”: 1.0,”unit”: “kom”,”currency”: “RSD”,”netPrice”: 250.0}
]
}

Sa datim JSON primerom će se šalje zahtev za ispostavu računa za kupca za artikal sa šifrom 00003 količine 1, uz dodatni opis.
Taj JSON zahtev možemo u API konzoli uneti pod zalistkom “Parameters” a zatim izvršiti preko zalistka “JSON” ili preko command line-a iz zalistka “curl”:

Rezultat akcije dobijate u prozoru „Response” ispod. U slučaju pravilnog izvršenja, sistem odgovara brojem generisanog računa. Dobijeni račun možemo preuzeti i slati takođe putem API-ja, a možemo se i prijaviti u aplikaciju sa istim testnim nalogom vezanim za API sandbox:
https://eurofaktura.rs/rrs/login

u: test
p: test

Isti račun možemo naći u meniju Prodaja/Računi i odatle ga štampati.

Vezano za eFiskalizaciju, bitno je napomenuti da test okruženje nema i ne treba sadržati validne sertifikate konkretne firme. Postupak izdavanja je identičan, a u slučaju eFiskalizacije, radi prema našem odobrenom ESIR-u eRacWeb1.